konkurs w Wenecji: Arte Laguna - dziewiąta

"We wsółpracy ze Studiem Arte Laguna, ogłasza 9. edycję Międzynarodowego Konkursu „Arte Laguna”, mającego na celu promocję i rozwój Sztuki Współczesnej. Łączna wartość nagród wynosi 180.000 euro. Konkurs otrzymał odznaczenie Prezydenta Włoch, patronują mu między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Region Wenecji Euganejskiej, Uniwersytet Cà Foscari w Wenecji, Uniwersytet IUAV w Wenecji i Europejski Instytut Designu. Konkurs przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, zorganizowanie prestiżowej wystawy zbiorowej w Wenecji, wystawienie prac w międzynarodowych Galeriach Sztuki, współpracę z różnymi spółkami i Rezydencjami Sztuki oraz publikacje w katalogu. Nagroda za dowolny temat jest przyznawana w 5-ciu kategoriach: malarstwo, rzeźba i instalacja, sztuka fotografii, sztuka filmowa i występy oraz sztuka wirtualna i cyfrowa.

ART. 2 – TECHNIKI

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy artyści bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy inne kryteria kwalifikujące. Każdy artysta może wziąć udział w konkursie, prezentując jedną lub więcej prac w kilku kategoriach. Poniżej przedstawiamy specyfikacje techniczne:
Malarstwo – dzieła wykonane w całkowitej dowolności stylowej i technicznej (olej, tempera, akryl, atrament, vinyl, akwarela, grafit, kredki, kolaż, itd.) i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, żelazo itd.). Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 175 cm na każdym boku.
Rzeźba i instalacja – dzieła mogą zostać wykonane z dowolnego materiału organicznego i nieorganicznego. Można tu również wykorzystać efekty dźwiękowe i świetlne, filmy i mechanizmy mechaniczne lub elektryczne. Maksymalne dozwolone rozmiary dla każdego projektu to: długość 4 metry, głębokość 4 metry, wysokość 8 metrów, nie ma natomiast ograniczeń wagowych. Jeżeli autor rzeźby lub instalacji zostanie wyznaczony do przedstawienia swojej pracy na wystawie prac finalistów, będzie musiał dostarczyć organizatorom wszystkie materiały potrzebne do wystawienia dzieła.
Sztuka fotografii – przyjmowane będą fotografie i fotografie z obróbkami graficznymi zrealizowane przy pomocy programów graficznych dostarczone na nośnikach analogowych lub cyfrowych. Dzieła całkowicie zrealizowane za pomocą komputera mogą być również przedstawiane w kategorii Sztuka cyfrowa. Można nadsyłać całą serię fotografii jako jedno dzieło o ile jego całkowite rozmiary zmieszczą się w 175x175 cm i zostaną zaprezentowane w jednym pliku. Jeżeli całkowity rozmiar przekroczy 175 cm, wówczas będą one uznawane jako pojedyncze dzieła.
Sztuka filmowa – filmy zrealizowane we wszystkich technikach animacji na dowolnym nośniku cyfrowym lub analogowym. Maksymalny czas trwania to 15 minut, wliczając w to napisy początkowe i końcowe. W fazie selekcji, w przypadku gdy film zostanie dostarczony na nośniku DVD, zostanie on opublikowany na prywatnym kanale youtube chronionym hasłem. Na pokazie finałowym wymagane są utwory oryginalne przesłane lub zapisane na nośniku DVD w wysokiej jakości, w formatach kompatybilnych z najczęściej używanymi programami do odtwarzania.
Występy – każdy artysta lub grupa artystów może zaprezentować jeden lub więcej występów, które mogą być zrealizowane za pomocą dowolnej techniki i formy wyrazu oraz dowolnych materiałów pomocniczych. Finaliści wystąpią na żywo podczas wieczoru inauguracyjnego, prezentując występ trwający maksymalnie 10 minut. W przypadku występów, w których przewiduje się wykorzystanie obrazów i muzyki, nie będących oryginalnie stworzonymi przez osoby biorące udział w konkursie, konieczne jest zdobycie wszystkich pozwoleń i praw autorskich i jeśli to konieczne także tych od SIAE (Włoski Związek Autorów i Wydawców).
Sztuka Wirtualna i Cyfrowa – dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń. Są to obrazy, filmy, instalacje, występy w których użycie mediów cyfrowych gra znaczącą rolę w zakresie procesu twórczego i treści. Dzieła zrealizowane dzięki Sztuce Internetu, oprogramowaniom, aplikacjom na smartphony i tablety, interaktywnym urządzeniom, grom wideo, projektom „augmented reality” i „rapid prototyping”, itd.
Oczywiście piszę o tym, bo liczę na procent z nagrody! Wuuhuu!! więcej info znajdziecie tutaj:

Komentarze

Popularne posty